Läsdagboken

Författare: Maria Björsell
ISBN: 9789178230129
F-pris: 21 kr

En alldeles lagom lång läsdagbok!

Den här Läsdagboken är precis lagom. Den har lagom många sidor, lagom många frågor och går lagom snabbt att fylla i. Läsdagboken har sin grund i lässtrategier och metakognitivt tänkande. Boken hjälper både elever och lärare att synliggöra resultaten av läsinsatsen vilket peppar eleven att läsa ännu mer.

 

Om författaren:

MARIA BJÖRSELL är lärare i Sv/Ma/So, arbetar deltid som speciallärare. Övrig tid ägnar hon åt att ämnesspana för LR, projektleda Förskolebiblioteket och hålla föreläsningar om barns kunskapsutveckling genom sitt företag Lärandelek. Maria har mött många barn med olika behov och lärstilar som hon inspirerat genom att utveckla traditionella skoluppgifter till roliga lärande lekar. Maria har även skrivit Verktygslåda för texttyperoch Läsdagboken.