att leda som lärare – om motivation, kommunikation och förändrings-processer i skolan och klassrummet

ISBN: 9789178230815
F-pris: 165 kr
Utkommer: Hösten 2019

Lärarens vardag är unik. Vilken annan yrkesgrupp har i sitt dagliga värv förmånen att få träffa, påverka och vägleda unga människor, ge dem utmaningar och framtidstro, ingjuta ett kritisk tänkande och visa på valmöjligheter? Hur skickliga och ansvarsfulla blir våra jurister, sjuk-sköterskor och företagsledare om de inte får ett sådant bemötande i skolan? Läraryrket är ett ledarskapsyrke, men det förbises alltför ofta på våra lärarhögskolor. Med denna bok får du utveckla dig själv som ledare, och öka din trygghet i att leda i klassrummet.

Boken tar upp frågor både om att leda sig själv och andra, den belyser kommunikationens grunder, lyssnandets kraft, verbal och icke-verbal kommunikation, frågan som verktyg och hur man återkopplar. Du får flera konkreta och praktiska övningar för klassrummet (presentations- och isbrytarövningar, värderingsövningar, samarbetsövningar, tillits-övningar, olika sätt att dela in grupper och olika sätt att redovisa på). Och, slutligen får du nycklarna till ett bättre ledarskap!