Under hösten 2019 kommer vi löpande att erbjuda spännande och inspirerande webbträffar med våra mest populära författare! Program och tider publiceras allteftersom, håll utkik! Först ut …

Mental träning i skolan - hur du skapar ett klassrumsklimat där ni vågar testa, misslyckas och lyckas

Med författare Matilda Westerman och från Bonnierförlagen Lära: Chris Qwist & Anna Granlund.
Webbträffen är cirka 30 minuter lång och alla deltagare får ett fint rabatterbjudande på boken.

Torsdag 29/8 kl. 15.00: Anmäl dig här!
Torsdag 29/8 kl. 16.00: Anmäl dig här!

För dig som bjuds in till olika evenemang på Bonnierförlagen:

Avregistrera dig här
Gäller avregistrering för alla framtida erbjudanden (ej för denna inbjudan).

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter:
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att via e-post kunna bjuda in dig till relevanta evenemang på Bonnierförlagen.

Vilka personuppgifter behandlas?
Vi behandlar ditt namn och din e-postadress.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?
Oftast finns du i våra interna kontaktuppgifter som en etablerad affärskontakt. Ibland har vi upptäckt dig (och ditt engagemang) i vår omvärldsbevakning.

Laglig grund:
Dina personuppgifter som används här behandlar vi under den lagliga grunden intresseavvägning.

Lagringsperiod:
Efter varje evenemang raderas evenemanget med de registrerade deltagarna. Våra sparade listor för inbjudningar uppdateras kvartalsvis för att alltid vara relevanta. Om du inte vill ha den här typen av inbjudningar från oss kan du när du vill kontakta oss så hjälper vi dig.