gapa utan att rapa

Författare: Maria Björsell, Hanne Solem
ISBN: 9789178230051
F-pris: 42 kr

Lekfulla språkövningar för stavning och ordförråd!

Gapa utan att rapa är ett material i svenska, fyllt med kul träning som rör stavning och ordbildning. Genom humoristiska, korta texter, illustrationer och uppgifter arbetar eleverna med ett varierat urval av relevanta ord som gör dem medvetna om hur ord och fraser skrivs korrekt. Häftet knyter ihop skrivutveckling och rättstavning med läsglädje.

Häftet passar elever i åk 2–3 – håll utkik efter fler häften i denna serie!

 

Om författarna:

MARIA BJÖRSELL är lärare i Sv/Ma/So, arbetar deltid som speciallärare. Övrig tid ägnar hon åt att ämnesspana för LR, projektleda Förskolebiblioteket och hålla föreläsningar om barns kunskapsutveckling genom sitt företag Lärandelek. Maria har mött många barn med olika behov och lärstilar som hon inspirerat genom att utveckla traditionella skoluppgifter till roliga lärande lekar. Maria har även skrivit Verktygslåda för texttyperoch Läsdagboken.

HANNE SOLEM är en erfaren F–6-lärare. Hon arbetar även med utformningen av de nationella proven i matematik. Hon har skrivit flera läroböcker för det norska förlaget GAN Aschehoug.

Om illustratören:

THOR WALTER KRISTENSEN är redaktör för GAN Aschehoug och en väldigt duktig illustratör. Han har arbetat med att utveckla läromedel sedan 1996.