FRANK PÅ BANK

Författare: Maria Björsell, Hanne Solem
ISBN: 9789178230280
F-pris: 42 kr

Lekfulla språkövningar för stavning och ordförråd!

Frank på bank är ett häfte fyllt med kul träning som rör ordkunskap och ordförråd. Genom korta humoristiska texter, illustrationer och uppgifter arbetar eleverna med ett varierat urval av ord. Eleverna möter en skrivregel per uppslag. Häftets struktur knyter ihop elevens skrivutveckling och rättstavning med läsglädje och språklekar. Språklekarna som är kopplade till skrivreglerna utmanar hjärnan på flera sätt och kompletterar elevens individuella arbete. De kan också inspirera till nya användningsområden i fler ämnen vilket är förenligt med Lgr 11, där alla ämnen har ett ansvar för elevernas språkutveckling.

Häftet passar elever i åk 3–4 – håll utkik efter fler häften i denna serie!

 

Om författarna:

MARIA BJÖRSELL är lärare i Sv/Ma/So, arbetar deltid som speciallärare. Övrig tid ägnar hon åt att ämnesspana för LR, projektleda Förskolebiblioteket och hålla föreläsningar om barns kunskapsutveckling genom sitt företag Lärandelek. Maria har mött många barn med olika behov och lärstilar som hon inspirerat genom att utveckla traditionella skoluppgifter till roliga lärande lekar. Maria har även skrivit Verktygslåda för texttyperoch Läsdagboken.

HANNE SOLEM är en erfaren F–6-lärare. Hon arbetar även med utformningen av de nationella proven i matematik. Hon har skrivit flera läroböcker för det norska förlaget GAN Aschehoug.

Om illustratören:

THOR WALTER KRISTENSEN är redaktör för GAN Aschehoug och en väldigt duktig illustratör. Han har arbetat med att utveckla läromedel sedan 1996.