kluris A (KOPIERINGSUNDERLAG)

Författare: Laila Irene Jakobsen
ISBN: 9789178230006
F-pris: 325 kr

Bli klurig i matematik – på riktigt

I små hjärnor kan det rymmas stora matematiska funderingar. Genom att klura på sådana frågor vässas elevernas förmågor och kunskaper i ämnet. KLURIS B innehåller massor av kluriga uppgifter som skapar nyfikenhet för matematik och tränar elevernas problemlösningsförmåga.

Genom att samarbeta och klura i grupp lär sig eleverna inte bara av varandra, de lär sig också att det kan finnas många olika vägar fram till ett svar. Det i sig ökar elevernas motivation, ger dem tilltro till sin egen lösningsförmåga plus att det är mycket roligare att arbeta tillsammans. 

Till skillnad mot den traditionella matematikundervisningen får eleverna träna på flera olika räknesätt samtidigt med KLURIS, precis som det brukar vara i det verkliga livet – det tycker vi är bra på riktigt – för ibland kan ju livet vara bra klurigt, även om man är liten.

KLURIS A passar bäst för elever i årskurs 2–3 och uppåt. 

Vill ni klura mer i klassen? Beställ även KLURIS B!

 

Om författaren:

Laila Iren Jakobsen är lärare sedan sjutton år tillbaka med stor erfarenhet av hur inlärningen av matematik fungerar. Hennes metodböcker i matematik har hjälpt till att öka elevernas resultat på de nationella proven till bland de allra bästa i landet! Lailas mål med KLURIS är att eleverna ska uppleva vilket spännande och utmanande ämne matte kan vara, och att de ska motiveras genom de både verklighetsnära och fantasifulla uppgifterna i häftet.