Det spirar NO A (Grön)

Författare: LIV ANNE SLAGSVOLD VEDUM, MONA VILBERG och GRO WOLLEBÆK. Svensk översättning och bearbetning: Mattias Ljung
ISBN: 9789178230624
F-pris: 42 kr

Det spirar NO är en aktivitetsbaserad serie i NO F–3, anpassad efter Lgr11. Böckerna innehåller varierade teman, små forskningsaktiviteter och övnings-uppgifter som inspirerar. Uppgifterna och aktiviteterna är utformade så att eleverna får diskutera, skapa enkla hypoteser, granska, samarbeta, skapa, spela, läsa, rita och skriva. De praktiska aktiviteterna kräver endast lite utrustning, är lätta att förbereda för läraren och enkla att genomföra med eleverna.

Det spirar NO A (grön), passar åk F–1

Teman: Årstider, jorden, månen, kroppen, forskningsaktiviteter såsom att bygga en raket och lära sig hur vatten beter sig.

Det spirar NO B (gul), passar åk 1–2

Teman: Sjö- och skogsliv, på gården, frukt och grönsaker, kroppen, insekter, plantor, forskningsaktiviteter om densitet, ljus och luft

Det spirar NO C (röd), passar åk 2–3

Teman: Kretslopp, himmelen, förhistorisk tid, fjällen, kroppen, miljö, näringskedjan, planeten jorden, naturvetarspel, löpande forskningsaktiviteter i boken

Det spirar NO D (blå), passar åk 3–4

Teman: Mikroorganismer, Arktis och Antarktisk, konstruktioner, Universum, kroppen, naturvetarspel, löpande forskningsaktiviteter i boken

”Det är omväxlande att arbeta med Det spirar. Eleven kommer att läsa, jobba praktiskt pyssla, lösa problem, skriva, forska, upptäcka, spela spel, ha åsikter, rita, mm. Det blir aldrig tråkigt med Det spirar.” Mattias Ljung, redaktör.