Prinsessan ivar

Om barn och könsidentitet

Författare: Nathalie Simonsson har bearbetat bokens innehåll och anpassat den till svenska förhållanden. De norska författarna till boken heter Marion Arntsen  och Mona Renolen, båda erfarna personer när det kommer till kön och identitet.
ISBN: 9789178230839
F-pris: Kommer upp inom kort

“Lär dig stötta barn att uttrycka sitt sanna jag.”

Vissa barn är födda med en kropp som inte matchar könsidentiteten. Någon har en pojkes kropp men känner sig som en flicka, andra har en flickas kropp men känner sig som en pojke. Många har en sund inställning till sin kropp från början, men kämpar med de förväntningar som andra har på dem som pojke eller flicka.

Redan i förskolan börjar vissa barn att känna sig annorlunda. De som känner att de har en annan identitet än den kroppen visar, brukar lära sig att dölja den här sidan av sig själva. De känner skam och är rädda för att bli avvisade. Därför väljer de att spela rollen som andra förväntar sig av dem, vilket ofta får allvarliga konsekvenser för deras livskvalitet. Denna bok handlar om dessa barn, men den handlar också om varje barns rätt att uttrycka sitt kön som de själva önskar. En viktig bok om varje barns rätt att uttrycka sitt sanna jag.

Om författaren:

NATHALIE SIMONSSON är sexualupplysare, föreläsare och författare. Hon har skapat flera läromedel och metodmaterial, och anlitas som konsult i likabehandlings- och värdegrundsfrågor. Nathalie har bland annat skrivit "Världens viktigaste bok (om kroppen, känslor och sex) och författat Skolverkets stödmaterial om "Sex och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år."