14:15 Mental träning i skolan med Matilda Westerman

Detta är en superviktig bok (också!) om hur man kan arbeta med personlig utveckling, sätta mål, hantera misslyckanden, fundera kring prestationer och fokusera på det som funkar och bygga vidare på det som är positivt. Konkret metodbok som hjälper dig i skolvardagen. Just här pratar Matilda om den så viktiga andningen … andas med magen!

Matilda.jpeg