läscoachens abc – att bygga och coacha läshunger

ISBN: 9789178230822
F-pris: 165 kr
Utkommer: Skolstart 2019

De senaste 10 åren har upplevelseindustrin och samhället förändrats i en rasande fart. En fantastisk utveckling som är välkommen. Tack vare ny teknik finns nu bra verktyg som hjälper bland annat barn med läs- och skrivsvårigheter. Men den nya tekniken ställer också högre krav på förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag. För samtidigt som forskning visar vikten av samtal och högläsning för barns språkutveckling, växer 2/3 av våra elever upp i hem utan högläsning. Den pedagogiska utmaningen är inte längre att lära eleverna att läsa – det är att få eleverna att vilja läsa. Det är en utmaning som alla pedagoger, oavsett årskurs eller ämne, måste anta.

Läscoachens ABC - Att bygga och coacha fram läshunger tar avstamp i forskning om läsförståelsestrategier och elevernas språkutveckling. Boken ger inspiration, kunskap och konkreta tips på hur du som pedagog kan bidra till att stimulera språkutveckling, utveckla läsförståelse och läslust. Boken tar även upp hur du kan kommunicera detta viktiga budskap till elevernas föräldrar. Förhoppningen är att alla pedagoger ska bli inspirerade att arbeta språkutvecklande, med litteraturen och boksamtal som grund, oavsett ämne och elevernas ålder.