mental träning i skolan – Hur du skapar ett klimat i din klass där ni vågar testa, misslyckas och lyckas

ISBN: 9789178230808
F-pris: 165 kr
Utkommer: Hösten 2019

När något går åt skogen och inte blir som du har tänkt dig – hur kan du då ta dig ur din mentala svacka? Hur hjälper du dina elever att ta nya tag och komma igen när de känner att de inte har lyckats? Hur hanterar du dina egna känslor, och de signaler du sänder, i ett stökigt/bråkigt klassrum? Hur kan du som lärare använda mental träning i din vardag för att både få klimatet i klassrummet att bli mer tillåtande till misstag och felsteg och för att dina elever i ännu högre grad ska nå sina kunskapsmål? Vill du veta det, och lite annat, så är den här boken något för dig!

Mental träning är systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskapligt baserad träning av mentala processer. Målet med mental träning är helt enkelt att man ska må och fungera bättre. Mental träning i skolan handlar dels om dig som lärare, dels om dina elever. Och dels om allas era hjärnor och tankar!

Den här boken hjälper dig med sådant som inte alltid uttryckligen står i kursplanerna, men som måste fungera ändå. Och kanske inte bara fungera utan som också skulle kunna fungera bättre än du först trott?

Med förankring i vetenskap, empiri och klassrumspraktik hjälper den här boken dig med sådana situationer (och många fler!)