Reading RocketS D

Lästräning i engelska

Författare: Lene Syversen
ISBN: 9789178230532
F-pris: 45 kr

Tar elevernas läsinlärning i engelska till nya höjder!

Reading Rockets är lästräning i engelska för åk 3–7. Varje bok innehåller ett tjugotal texter av varierad längd i olika genrer. Allt från enkla instruktioner, intressanta och knasiga fakta till dialoger, sagor, myter, rim och ramsor, samt en tecknad Shakespeare i varje bok. Till varje text tränas elevernas förmåga att förstå ”the main idea”, men även deras förmåga att läsa mellan raderna. Det finns ordförståelseövningar till varje text som bygger ut och utvecklar elevernas ordförråd. I de senare böckerna finns även diskussionsfrågor för mindre grupper eller helklass. Serien passar lika bra att arbeta med individuellt som i grupp.

Reading Rocket D passar elever i åk 6–7.

Om författaren:

Lene Syversen är lärarutbildare vid Oslo Universitet och Akershus Universitet med specialisering på engelska.45 kr