verktygslåda för texttyper B

Författare: Maria Björsell, Hanne Solem
ISBN: 9789178230303
F-pris: 42 kr

Kickstartar skrivprocesserna och dokumenterar elevens skrivutveckling!

Med Verktygslåda för texttyper B får eleven kickstarta sin egen skrivprocess i de fem olika texttyperna berätta, beskriva, argumentera, förklara och reflektera. Till varje texttyp får eleven inspiration, hjälp med idé och ibland en färdig inledning som stöd för att komma igång. Tanken är att eleven steg för steg tränar sig i de olika genrer som finns representerade i häftet. I slutet av häftet finns även exempeltexter för varje texttyp.

Bokens struktur hjälper dig som lärare att förstå och analysera elevens skrivprocess. Eftersom häftet samlar elevens texter blir det dessutom en tydlig dokumentation av varje elevs skrivprocess och utveckling. Häftet fungerar mycket bra som utgångspunkt för elevens utvecklingssamtal. Bokens struktur hjälper eleven öva sin metakognitiva förmåga. Självklart utgår Verktygslåda för texttyper B från. modern läs- och skrivforskning och Lgr 11.

Häftet passar elever i årskurs 3–5.

 

Om författarna:

MARIA BJÖRSELL är lärare i Sv/Ma/So, arbetar deltid som speciallärare. Övrig tid ägnar hon åt att ämnesspana för LR, projektleda Förskolebiblioteket och hålla föreläsningar om barns kunskapsutveckling genom sitt företag Lärandelek. Maria har mött många barn med olika behov och lärstilar som hon inspirerat genom att utveckla traditionella skoluppgifter till roliga lärande lekar. Maria har även skrivit Verktygslåda för texttyperoch Läsdagboken.

HANNE SOLEM är en erfaren F–6-lärare. Hon arbetar även med utformningen av de nationella proven i matematik. Hon har skrivit flera läroböcker för det norska förlaget GAN Aschehoug.

Om illustratören:

THOR WALTER KRISTENSEN är redaktör för GAN Aschehoug och en väldigt duktig illustratör. Han har arbetat med att utveckla läromedel sedan 1996.