verktygslåda för texttyper A

Författare: Maria Björsell, Hanne Solem
ISBN: 9789178230068
F-pris: 42 kr

Kickstartar skrivprocesserna och dokumenterar elevens skrivutveckling!

Kickstarta elevernas skrivprocess i de fem olika texttyperna reflektera, argumentera, berätta förklara och beskriva. Till varje texttyp får eleven inspiration, hjälp med idé och ibland en färdig inledning så att de kommer igång. Tanken är att eleven steg för steg tränar sig i de olika genrer som finns representerade i häftet. 

Bokens struktur hjälper dig som lärare att förstå och analysera elevens hela skrivprocess. Eftersom häftet samlar elevens texter blir den en tydlig dokumentation av varje elevs skrivprocess och utveckling. I häftet finns exempeltexter och ett kapitel kring bedömning av de olika texterna finns att ladda ner här på hemsidan. Bokmärkena hör till respektive texttyp och bygger på ”Two stars and a wish”.

Häftet passar elever i årskurs 2–3.

 

Om författarna:

MARIA BJÖRSELL är lärare i Sv/Ma/So, arbetar deltid som speciallärare. Övrig tid ägnar hon åt att ämnesspana för LR, projektleda Förskolebiblioteket och hålla föreläsningar om barns kunskapsutveckling genom sitt företag Lärandelek. Maria har mött många barn med olika behov och lärstilar som hon inspirerat genom att utveckla traditionella skoluppgifter till roliga lärande lekar. Maria har även skrivit Verktygslåda för texttyperoch Läsdagboken.

HANNE SOLEM är en erfaren F–6-lärare. Hon arbetar även med utformningen av de nationella proven i matematik. Hon har skrivit flera läroböcker för det norska förlaget GAN Aschehoug.

Om illustratören:

THOR WALTER KRISTENSEN är redaktör för GAN Aschehoug och en väldigt duktig illustratör. Han har arbetat med att utveckla läromedel sedan 1996.